Młyn Zbożowy Od 1896

O nas

Tradycja młynarska w rodzinie Górskich sięga głęboko w XIX wiek i obecnie już czwarte pokolenie para się tym zawodem. Nasz pradziadek Aleksander był człowiekiem spokojnym, który w Repkach „zostawił dzierżawiony wiatrak dworski w zupełnym porządku”  jak zaświadczył w 1885 roku hrabia Doria Dernałowicz.

Kolejne etapy wyznaczały następujące po sobie budowy, pożary i rekwizycje a po wojnie siermiężny etap walki z prywatną własnością, która znacznie zredukowała ilość lokalnych zakładów młynarskich.

Po I wojnie światowej młyn prowadził dziadek Stanisław, po II wojnie i pobycie na Syberii ojciec Jerzy, zaś świeżo po stanie wojennym jego synowie Bernard i Włodzimierz.

Przełomowym momentem rozwoju był rok 1995 związany z budową nowego młyna wyposażonego w nowoczesną linię przemiałową o zdolności produkcyjnej 40 ton na dobę. Stworzyło to możliwość konkurowania z dużymi zakładami na rynku lokalnym i warszawskim.

W następnych latach został zbudowany elewator zbożowy o pojemności 2,5 tys. ton z wydajnym punktem przyjęcia, suszarnią zbożową i nowoczesnym laboratorium zakładowym. W roku 2005-2006 został zbudowany młyn żytni, magazyn mąki oraz zmodernizowany cały obiekt pod kątem DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ zakończony wdrożeniem systemu jakości HACCP. Zakład jest sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany co skutkuje mamy nadzieję zwiększaniem atrakcyjności naszych produktów.

Kontakt

mlyn@mlyngorscy.pl
257875620

Adres

ul. Sokołowska 22
08-307 Repki